El canvi en Benestar Social ha de servir per a aplicar amb eficàcia i celeritat Llei de Dependència

El canvi en Benestar Social ha de servir per a aplicar amb eficàcia i celeritat Llei de Dependència Aquesta setmana s'ha produït el canvi de Conseller en la Conselleria de Benestar Social; Cotino canvia de responsabilitat per a donar pas a Angélica Such. La nova Consellera de Benestar Social haurà d'afrontar molts reptes, ja que la situació que ha deixat l'antic Conseller és lamentable, sobretot pel que fa a la Llei de Dependència.

Segons les últimes dades de setembre proporcionades pel IMSERSO la Comunitat Valenciana segueix ostentant el nombre de sol•licituds registrades quasi més baix d'Espanya en funció del nombre d'habitants (amb un 0’87%), solament són pitjors els de la Comunitat de Madrid. També la Comunitat es la penúltima en el nombre de dictàmens realitzats, el que explica el gran el retard en les resolucions dels expedients, que excedeixen desmesuradament els 6 mesos màxims que fixa la llei, i que en molts casos poden arribar a tardar fins a més de dos anys. A més, se segueix apostant per les prestacions econòmiques tant de serveis com de cures no professionals, sumant entre les dues el 33,33% i continuen sense impulsar-se el Servei d'Ajuda a Domicili o la figura de l'assistent personal.

Al retrat que ens proporcionen aquestes xifres cal sumar altres obstacles a sortejar per les persones que sol•liciten la llei de dependència en la nostra comunitat, com és el cas de les incompatibilitats entre les prestacions i serveis, quan el més lògic seria que una persona en situació de dependència poguera optar a varis per a tenir una atenció integral i de qualitat. A més, la Conselleria tampoc està reconeixent els efectes retroactius, com marca la llei, pel que moltes persones en situació de dependència es veuen obligades a reclamar els diners que els pertany pels mesos de tardança en la resolució.

I per si açò fora poc, cal afegir l’embolic que s'està produint entre la xarxa municipal de serveis socials (que ja donava cobertura a les persones en situació de dependència) i la Conselleria, que intenta desmantellar alguns dels serveis de proximitat a la ciutadania, com és el Servei d'Ajuda a Domicili, en lloc d'aprofitar les estructures ja creades. Tampoc es realitza un esforç per part de Conselleria per a crear una Xarxa Pública de serveis d'atenció a la dependència, com residències, centres de dia, etc. el que permetria proporcionar serveis de qualitat a les persones que ho necessitaren i la creació de llocs de treball, tan necessaris en els temps que corren.

Davant aquest panorama tan depriment, des de la UGT-PV esperem que la nova Consellera tinga voluntat d’unificar criteris, i de contar amb les aportacions dels agents socials, de les associacions de persones amb discapacitat i dels representants locals, per a donar un gir rotund en la línia política d'aplicació d'aquesta llei.

Información básica Servicio de hogar familiar 2015