UGT-PV exigeix al Consell l'aplicació immediata i efectiva de la Llei de Renda Garantida Ciutadania

15 de maig de 2009

UGT-PV exigeix al Consell l'aplicació immediata i efectiva de la Llei de Renda Garantida Ciutadania L'actual situació de crisi ha provocat que en la nostra comunitat 441.597 persones es troben en situació d'atur. Moltes d'elles ja han esgotat la seua prestació per desocupació, el que significa que la seua subsistència depén dels estalvis familiars, o de l'ajuda de la família. Moltes altres persones, la majoria joves i/o dones, no han cotitzat el temps suficient pel que ara es troben en una situació de desprotecció social total ja que no reben uns ingressos mínims mensuals.

L'increment del nombre de persones que es troben en aquesta situació suposa un augment potencial de la borsa de pobresa, el que implica l'activació de les polítiques autonòmiques de rendes mínimes. En la nostra comunitat es va aprovar fa un any la Llei de Renda Garantida de Ciutadania, la qual reconeix el dret a rebre una quantia mínima mensual a aquelles persones sense ingressos, o amb ingressos mínims, i que es comprometen a realitzar un Pla d'Inserció Laboral. Des de la Generalitat Valenciana no s'està facilitant l'accés a aquesta renda, sobretot a causa de la falta de difusió per part de Conselleria, que fa que la majoria de la ciutadania valenciana estiga completament desinformada.

Des de la UGT-PV demandem que l'aposta siga doble. Per part del Govern autonòmic l'aplicació immediata de la Llei de Renda Garantida de Ciutadania, que suposa un suport econòmic per a moltes persones en la nostra comunitat que no reben cap tipus d'ingrés mensual. A més, la Conselleria ha d'augmentar la publicitat de l'existència d'aquest recurs, explicant a la ciutadania quins són els requisits per a accedir a ella i els centres als quals acudir per a la seua tramitació.

A nivell estatal s'ha de prioritzar l'ampliació pressupostària de la Renda Activa d'Inserció, així com la reducció de requisits per al seu accés, ja que açò permetria a moltes persones que no reben prestació per atur rebre una renda mínima mentre participen en processos de formació o de recerca d'ocupació.

Des de la UGT-PV exigim celeritat en l'aplicació efectiva de les polítiques de rendes bàsiques de per part de totes les administracions competents, perquè cap ciutadà ni ciutadana valenciana es trobe en situació de pobresa.

Información básica Servicio de hogar familiar 2015