UGT-PV signa el comunicat que exigeix el compliment dels programes electorals en polítiques d'igualtat de dones i homes al Pais Valencià

UGT-PV signa el comunicat que exigeix el compliment dels programes electorals en polítiques d'igualtat de dones i homes al Pais Valencià

Els programes electorals han de ser, són, autèntics compromisos amb la ciutadania pel que estem legitimades per a exigir el seu compliment.

Els partits polítics que signaren l'anomenat acord del Botànic, inici del pacte de governabilitat, es van comprometre a assumir la direcció de la majoria de les polítiques públiques en la legislatura que ara comença.

Per tot l’anterior exigim:

1º El compliment del programa d'igualtat amb el qual es van presentar a les eleccions, en què van demanar el nostre vot.

2º La creació d'un organisme específic de disseny, posada en marxa i avaluació de polítiques d'igualtat de dones i homes seguint les directrius que marquen els organismes internacionals .

3º Per a garantir la transversalitat que totes les polítiques d'igualtat exigeixen, aquest organisme s'ha de situar en el més alt nivell de l'organigrama del govern ja que totes les decisions que s'adopten incideixen en la igualtat d'homes i dones.

Signen aquest comunicat les associacions i col·lectius següents:

 

 • Federació Dones Progressistes.
 • Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas.
 • Acció positiva
 • Cultura per la Igualtat. Cercle feminista
 • CELEM. Lobby Europeo. De mujeres valencianas
 • Red Feminista de Derecho Constitucional
 • Associació per la Coeducació.
 • Asociación emujeres
 • Escola pensament feminista.
 • Xarxa de Dones de la Marina
 • Antígona
 • Associació per la Igualtat de Génere de Castelló
 • IOCOVA( Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de Oportunidades de la Comunidad
 • Valenciana ),
 • UGTPV
 • CCOOPV
 • Intersindical valenciana.
 • FADEMUR
 • Dones amb Compromís
 • Antígona
 • AMUINCA(Asociación de Mujeres Inmigrantes de Castelló)
 • Clásicas y Modernas del PV
 • Con la A.
 • Amit
Información básica Servicio de hogar familiar 2015