El Consell de Cultura de la UGT-PV denúncia la greu situació de la cultura valenciana per la regressió de les últimes disposicions del govern del PP

El Consell de Cultura de la UGT-PV davant la situació cada vegada més greu de la cultura valenciana, de la misèria que amenaça les persones que la generen i de la indefensió dels ciutadans i ciutadanes, que són els últims beneficiaris dels productes culturals, volem manifestar la nostra preocupació per la regressió lamentable en què estem immersos i pel panorama desolador del futur a què es condueixen les últimes disposicions del govern popular.

La reducció d’ajudes unida al desmantellament de les institucions que, fins ara, havien coordinat les institucions oficials, com el CVC o l’AVL, són només la punta d’un iceberg immens que no podem ignorar, ni com a valencians ni valencianes,  ni com a treballadors  i treballadores de la cultura.

La producció cultural valenciana, des de la música i la dansa a la literatura, passant pel cinema, el teatre o les arts plàstiques, no és una vel•leïtat de quatre artistes, ni una pèrdua de diners, com insinuen els promotors de les retallades i les restriccions, la cultura és una necessitat bàsica de qualsevol societat moderna: un poble culte és un poble lliure; per tant, els beneficiaris de la producció cultural no poden avaluar-se només des d’una perspectiva econòmica, sinó que cal valorar, també, els beneficis ètics (sense escala de valors), estètics i socials que genera.

Però és que, a més, les indústries culturals valencianes, com qualsevol altra activitat econòmica, generen milions d’euros que no podem negligir, si és que cal considerar sempre els valors econòmics. Hi ha milers de persones que han perdut la seua faena, des d’actors i actrius a tècnics que treballen en la indústria audiovisual; des de pintors que no poden vendre les seues obres a escriptors que no poden publicar. I també llibreters, il•lustradors, tècnics d’impremta, comercials electricistes, modistes...

En definitiva, considerem que el rendiment en matèria cultural i social no es mesura en termes econòmics, sinó, i això és el més important, en qüestions de tipus moral, espiritual, de benestar psicosocial, tot dins del marc d’un esquema de valors personals i comunitaris, on l’ètica i l’acceptació de la diversitat han de ser els valors fonamentals i bàsics.

El Consell de Cultura de la UGT-PV, a més del secretari general de la UGT-PV, Conrado Hernández i la secretaria de política social i lingüística, Pepa Llorca, està format per Arcadi Blasco, Enrique Cerdán Tato, Josep Luís Doménech, Josep Franco, Jesús Huguet, Victor Maicas, Romà de la Calle, Pedro Rosado, Vicent Torrent, Josep Díaz Azorin, Carles Alberola i Rosa Solbes.