El Consell de Cultura de la UGT-PV urgix un replantejament per a RTVV i la definició del model que es vol per part del Govern Valencià

El Consell de Cultura de la UGT-PV ha aprovat una resolució davant de la situació que travessa l’ens públic RTVV. El Consell està format per l’escultor, Arcadi Blasco, els escriptors, Enrique Cerdán Tato, Josep Luís Doménech, Josep Franco, Jesús Huguet i Victor Maicas, el catedràtic, Romà de la Calle, el cineasta, Pedro Rosado, el músic,  Vicent Torrent, l’escultor, Josep Díaz Azorin, la periodista Rosa Solbes,  a més del secretari general de la UGT-PV, Conrado Hernández i la secretaria de política social i lingüística, Pepa Llorca.

El Consell de Cultura de la Unió General de Treballadors del País Valencià, davant de la situació per la qual està passant l’ens públic de RTVV manifesta.

a) Cal recordar en tot moment que la producció audiovisual és una manifestació cultural de primer orde. Pel que fa al País Valencià cal tindre en compte que és un element imprescindible per a la vertebració del territori i per a la difusió de la cultura i la llengua pròpia del país.

b)  No es visualitza que la Llei de Creació de RTVV siga aplicada per part de la classe política que detenta en estos moments el poder, ni en la valencianització dels projectes ni en la defensa de la producció pròpia o encarregada a les productores del territori, la qual cosa origina un desencant i una defenestració en la producció dels diversos programes.

c) No existixen criteris clars ni objectius en la probable, i anunciada en diverses ocasions, remodelació del personal ubicat en la  plantilla de la cadena de TV ni en la Ràdio autonòmica. Urgix una definició clara del tema.

d) No hi ha una definició del model de RTVV que es vol, sense la qual cosa és impossible definir, com s’està fent, quina hauria de ser la plantilla futura, tant en allò referit al nombre de treballadors com en el que fa referència a la qualificació dels mateixos. En estos moments regna l’anarquia, el desconcert i, fins i tot, la desesperació per part dels treballadors.

e) Per tot allò dit este Consell de Cultura urgix a un replantejament assenyat per part del Govern valencià, en especial en allò referit als organismes i institucions relacionades en la comunicació audiovisual.