La demanda d'un espai lingüístic de comunicació supera les 500.000 signatures exigides per a la seua tramitació al Congrés

“La demanda d'un espai lingüístic de comunicació supera les 500.000 signatures exigides per a la seua tramitació al Congrés”L’Oficina del Cens Electoral ha notificat per escrit que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “Televisió sense Fronteres”, impulsada per Acció Cultural del País Valencià (ACPV), ha superat el mínim de 500.000 signants exigit per a la seua tramitació en el Congrés dels Diputats. Aquesta campanya de recollida de signatures, que ha comptat amb el suport de la UGT-PV entre molts altres col•lectius, pretén instar al legislatiu a la creació d'un espai lingüístic de comunicació, és a dir que els ciutadans i les ciutadanes puguen rebre senyals de televisió d'autonomies amb la mateixa llengua, per exemple TV3 al País Valencià.

L’Oficina ha confirmat la recepció de 650.650 signatures a favor de la proposició no de llei de Televisió Sense Fronteres, que insta a afavorir les emissions de les televisions autonòmiques en comunitats amb la mateixa llengua pròpia. De les signatures presentades s'ha comprovat la validesa d'almenys 538.129 de les signatures presentades, amb el que s'ha superat el mínim exigit per a la seua tramitació.

De fet, del nombre de signatures analitzades ha hagut un marge d'error (signatures de persones no inscrites en el Cens o signatures no vàlides) d’un 3,86%. Aquest marge d’error està molt per sota del marge habitual en les ILP, que segons la mateixa Oficina del Cens Electoral, solen moure entre el 5 i el 10% d’error. D’aplicar aquest percentatge al total de les signatures lliurades, és pot calcular que unes 626.496 signatures, aproximadament, serien vàlides (molt més del mínim exigit de 500.000).

La secretària de Política Social i Lingüística de la UGT-PV vol felicitar sobretot als companys i les companyes que han participat activament en la recollida de signatures, perquè han fet possible aquest èxit que significa la mobilització més important per la llengua i la nostra cultura, ja que el projecte de llei permetrà la legalització de l’espai lingüístic de comunicació.