XI edició de l’Escola de Joventut Aposta Jove UGT-PV

XI edició de l’Escola de Joventut Aposta Jove UGT-PV

Aposta Jove UGT-PV va celebrar els dies 26 i 27 de juny la seua XI edició de l’Escola de Joventut, així com la seua II Assemblea General, al municipi d’Alborache, a la Comarca de la Foia de Bunyol.

Per a la inauguració d’aquesta jornada comptàrem amb les intervencions de Juan Gabriel Martínez, Portaveu Nacional d’Aposta Jove, Guillermo Forment, Secretari General de la Unió Comarcal València Sud i Interior, i Isabel López Atienza, Secretaria de Política Social de la UGT-PV i responsable de joventut.
Durant aquesta edició es va treballar sobre les desigualtats econòmiques i socials que afecten a les i els joves. Es va debatre sobre aquestes qüestions amb la col·laboració de Pau Marí-Klose, Doctor en Sociologia i professor de la Universitat de Saragossa, que intervingué explicant-nos la precarietat que viuen el joves treballadors del nostre país i quines són les ferramentes que, com a joves sindicalistes, tenim a l’abast per tal de construir un present i un futur més just i igualitari.

A la tarda comptàrem amb la presentació de la guia “Informar-se es protegir-se”, elaborada per UGT amb l’objectiu de garantir els drets laborals de la població espanyola que decideix emigrar a Alemanya per a buscar una oportunitat, a càrrec d’Ana Maria Corral, Responsable del Departament de Migracions de la UGT Confederal. A continuació, es realitzaren els dos tallers de treball que tractaren la modificació de la ponència política i reglament d’Aposta Jove UGT del País Valencià, que el dissabte de matí s’aprovaren a la II Assemblea General d’Aposta Jove.

El primer dels grups de treball dirigit a la modificació de la Ponència Política per la companya de la Coordinadora Nacional Mar Marín, es tractà el que han de ser les futures polítiques d’Ocupació, Emancipació i Vivenda, Educació i Formació. Com a conclusió del taller no podem deixar de dir que la nostra principal reivindicació des d’Aposta Jove UGT-PV és la generació d'ocupació i que aquesta sigui de qualitat i amb drets. Per a això, demandem un pla de garantia juvenil efectiu, la derogació de les Reformes Laborals aprovades a les Corts Generals en 2010 i 2012, una regulació major en les pràctiques acadèmiques externes i la derogació de les pràctiques laborals a empreses privades, així com un pla de tornada i retenció del talent, entre altres mesures. També ens preocupa l'emancipació i l'habitatge, ja que el nostre país és on la joventut més triga a independitzar-se respecte a la UE. Per això, reivindiquem més ajudes per al lloguer, que aquest sigui deduïble i el compromís públic per assegurar aquest dret. Finalment, en relació a l'educació i la formació, considerem que és indispensable l'accés a una vivenda digna. L'educació ha de ser pública, de qualitat, laica i gratuïta. Per això, defensem la derogació de la LOMQE. Afegir, que creiem que l'educació no es produeix en una sola etapa de la vida, per això s'ha de fomentar la formació útil i de qualitat també a l’àmbit laboral.

Respecte al segon taller dirigit pels companys de la Coordinadora Nacional Laura Martí i Victor Fuertes, es tractaren continguts respecte a polítiques d'igualtat, emigració, participació i més democràcia, tant en la societat juvenil com internament al nostre sindicat. Com a conclusions del taller podem trobar la potenciació del llenguatge inclusiu, l’especial sensibilització amb les polítiques LGTBI a banda de totes les que tracten la igualtat real entre persones.

Respecte a les polítiques migratòries proposem fer polítiques per conservar al nostre país. Si en alguns casos no fos possible i hi ha una emigració forçosa, la persona afectada no es pot quedar desemparada davant aquest canvi substancial a la seva vida habitual, per la qual cosa proposem que es creen les ferramentes necessàries per a tractar cada cas individual amb la importància que es mereixen, tant les persones afectades com la societat al perdre el talent i la capacitat que ha costat tenir tants anys i esforç. Per a acabar les conclusions d’aquest taller hi ha que dir que Aposta Jove UGT-PV creu en la importància de que les persones joves ocupen cada vegada més responsabilitats tant en les institucions públiques, empreses privades, com al propi sindicat, donat que són els joves qui es tenen que representar a ells mateixos, per suposat amb els llits de participació que creguin més interessants per a arribar al major nombre de joves possible.

Una vegada exposades les conclusions del taller fou hora de la cloenda a càrrec de Juangra Martínez, Portaveu Nacional d’Aposta Jove, Silvia Sazatornil, Responsable del Departament de Joventut Confederal, i Isabel López Atienza, Secretaria de Política Social de la UGT del País Valencià.

Per a finalitzar aquesta trobada de joves sindicalistes de la UGT del País Valencià, el dissabte pel matí celebràrem la II Assemblea General d’Aposta Jove UGT-PV, on es va aprovar la gestió realitzada durant aquest dos anys amb el cent per cent del suport de les delegades i delegats menors de trenta-tres anys que es van reunir per motiu de l’assemblea. També es van aprovar els documents de la ponència política i reglament de funcionament, i quedà nomenada amb el cent per cent dels vots a favor la nova Coordinadora Nacional d’Aposta Jove UGT-PV. Aquest nou equip serà l’encarregat de portar endavant els projectes dels joves ugetistes del País Valencià durant aquests dos anys vinents.

Així mateix, durant  la II Assemblea General comptàrem amb les intervencions de la Secretària de Política Social de la UGT-PV, Isabel López Atienza, que va ser l’encarregada d’inaugurar l’Assemblea, així com de Frederic Monell, Secretari de Participació Sindical i Institucional de la UGT Confederal, que va dirigir una salutació al final de la mateixa. Per la seua part, Alejandro Sanz, Portaveu Nacional d’Aposta Jove UGT-PV va agrair als delegats i delegades el suport i la confiança dipositada,  i Gonzalo Pino, Secretari General de la UGT del País Valencià, va ser l’encarregat de realitzar la cloenda de la II Assemblea General.

 

Información básica Servicio de hogar familiar 2015