Joves i mercat laboral al País Valencià

Image Curs de la Universitat Jaume I convalidable per un crèdit de lliure configuració que es celebrará els díes 11, 12 i 13 de novembre. Centre Postgrau i Formació Continuada.

Aquesta activitat s'estructura en tres accions:

Curs de joves i mercat laboral: 11, 12 i 13 de novembre de 2008 de 16 a 20 h .
Accions personalitzades (tutoritzades) d’orientació laboral.
Tallers sobre eixides professionals: segon semestre del curs 2008-2009.

Curs joves i mercat laboral

Objectius:

• Conèixer i reflexionar sobre el sindicalisme i la seua vigència avui.
• Orientar l'estudiantat sobre aspectes bàsics que han de regir els contractes laborals així com la seua inserció al món del treball.
• Oferir una informació mínima a l'estudiantat sobre l'actual mercat laboral i les eixides professionals.

Continguts del curs:

• Joves i moviment sindical. Orígens del moviment obrer i sindical.
• Sindicalisme avui
• Situació dels i les joves del País Valencià al mercat laboral
• La participació dels treballadors a les empreses.
• Estructura i funcionament sindical. Ideari de la UGT
• Presentació de la Guia laboral i acadèmica per a l’estudiantat universitari.Continguts específics.
• Informació relativa al mercat laboral per a l’estudiantat: contractes, permissos, negociació i convenis col•lectius.
• Informació específica per a l’estudiantat: participació sindical a la universitat, associacions d’estudiants, recursos..
• Els serveis universitaris d’ocupació: l’Àrea d’Inserció professional de l’Oficina de Cooperació Internacional i Educativa. (OCIE). Accions Orientació per a l’Ocupació i Autoocupació. (OPEA)

13 de novembre de 2008

Conferència: És vàlid el paper dels sindicats avui? Per què sindicar-se?.-
Ocupació de qualitat per als joves: condicions de treball actual. La necessitat d’un pacte per l’ocupació juvenil. La responsabilitat social corporativa i la contractació de joves. Mesures per al foment de l'ocupació juvenil: Estratègies actuals.
La conferència tindrà lloc al Centre de Postgrau i Formació Continuada

El núm. de places és limitat a 60

Preu d'inscripció: 5 €

Termini d'inscripció: Fins el 10 de novembre de 2008

Organitza: Sección Sindical UGT de la Universitat Jaume I.
Col•labora: Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació
Oficina de Cooperació Internacional i Educativa (OCIE)


Més informació del curs en l' enllaç següent:
http://www.ugt.uji.es/formacio/2008/cursugt.doc

Información básica Servicio de hogar familiar 2015