Els sindicats s'han reunit hui amb els grups parlamentaris per a abordar la situació de precarietat laboral i infrafinançament que patix el sector dels servicis socials.

Després de la trobada mantinguda hui en les Corts, els grups parlamentaris de PSPV-PSOE i Compromís es comprometen a donar el seu suport i a participar en les mobilitzacions previstes per al 20 de febrer, en defensa dels serveis socials.

UGT PV i CCOO PV s'han reunit hui amb els grups parlamentaris del PSPV-PSOE i de Compromís en les Corts Valencianes. De la trobada ha sorgit el compromís d'establir un canal de comunicació permanentment i un espai de treball i col·laboració per a realitzar accions coordinades de defensa del sistema públic de serveis socials. 

Entre les qüestions que s'han exposat per part dels sindicats, destaca la importància de continuar enfortint el sistema, eliminant aquelles situacions de precarietat que seguixen presents en l'actualitat i dificulten el seu correcte funcionament.

En este sentit, s'ha demanat el suport per a reivindicar el compliment dels acords adquirits en el marc del diàleg social pel qual s'anaven a millorar les condicions de treball (equiparació salarial i de jornada, amb pagament delegat) en l'àmbit de l'acció concertada i les gestions integrals. De fet, al seu torn, s'ha transmés la importància de la publicació de les licitacions, ja vençudes, dels centres i serveis de titularitat pública i gestió privada, tant de les persones majors, centres de dona, discapacitat, infància i adolescència, de manera que es permeta incloure els increments salarials despresos de l'acord signat en 2022 pel Consell, els sindicats i patronals representatius.

Per tant, s'ha demanat la complicitat dels grups parlamentaris perquè el compliment dels acords citats siga una realitat, ja que és una garantia per a actuar contra la precarietat laboral que patix el sector dels serveis socials, un àmbit altament feminitzat, de treballs essencials i d'ocupació d'alt valor afegit.

D'altra banda, s'ha tractat la posada en marxa immediata del decret de tipologia, una norma que contempla una prestació de servicis socials amb major qualitat, control i dignificació en l'atenció a les persones usuàries i en les condicions laborals de les persones treballadores, entre altres qüestions amb un increment de ràtios de personal. A més, establix la millora de la xarxa pública d'espais sociosanitaris i socials, realitzant una revisió del model residencial i apostant per la implementació d'unitats de convivència reduïdes. Una norma que va suposar mesos de treball en el marc del diàleg social entre Govern, patronals i sindicats més representatius.

A més, s'ha posat el focus en la importància de continuar amb el procés de reversions de serveis i centres de serveis socials i avançar cap a un model integral de gestió pública directa amb totes les garanties per al personal actual.

Una altra de les línies rellevants per a totes dues organitzacions sindicals és aconseguir avançar en la plena implementació de la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència. No és de rebut que en l'últim any l'increment de la llista d'espera estiga entorn de les 6.000 persones, provocant que siguem la tercera autonomia de tot l'estat amb més persones en llista d'espera, per darrere d'Andalusia i Madrid.

S'ha demanat als grups parlamentaris complicitat i unitat d'acció en les qüestions abordades, amb l'objectiu d'enfortir els canals establits en l'àmbit legislatiu i que, al seu torn, donen suport als assumptes transcendents per al bon funcionament del sistema públic de serveis socials i la millora de la vida de les persones en el nostre territori.