El document fa una radiografia anual de la situació socioeconòmica de la Comunitat Valenciana i s'estructura a partir de la presentació de dades objectives, valoracions i recomanacions que el CES CV trasllada al Consell de la Generalitat

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES CV) ha entregat este 25 de juny la Memòria sobre la situació Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana en 2023 als membres de la Mesa de les Corts Valencianes. Per part del CES CV ha acudit el seu president, Arturo León; la vicepresidenta Pilar Tarragón i el vicepresident Ricardo Miralles; la secretària general, Ángeles Cuenca i la representant del Grup III Mixt del CES CV, Nardi Alba. A més, han participat en l'acte la presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó, al vicepresident primer, Alfredo Castelló i la vicepresidenta segona, Gabriela Bravo, així com els secretaris primer i segona, Victor Soler i Maria Josep Amigò, respectivament.

El president del CES CV ha sigut l'encarregat d'entregar i explicar a les persones assistents este document que prèviament ha sigut enviat al President de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Als membres de la Mesa de les Corts s'han unit també els síndics representants de tots els grups polítics amb representació en la Cambra.

Tal com ha assenyalat León, la Memòria, que consta de més de mil pàgines, fa una radiografia anual de la situació socioeconòmica de la Comunitat Valenciana i s'estructura a partir de la presentació de dades objectives, valoracions i recomanacions que el CES CV trasllada al Consell de la Generalitat.

El document s'agrupa en tres grans blocs tradicionals, amb una relació entre els mateixos que facilita la millor comprensió de la situació i realitat econòmica, laboral i social de la Comunitat Valenciana.

El primer bloc fa referència al Panorama Econòmic, comença amb el marc de referència econòmic internacional, europeu i espanyol, per a passar als trets de l'economia de la Comunitat Valenciana, amb aspectes concrets com l'evolució de l'economia per sectors, l'estructura empresarial i l'I+D+i, el sector exterior, la informació sobre la inversió estrangera, el sector públic, els preus i costos, el transport i les infraestructures i el sistema financer.

En el segon bloc, sobre el Mercat de Treball, Polítiques d'Ocupació i Relacions Laborals, s'inclouen les principals variables del mercat de treball. En este apartat s'analitzen l'activitat, l'ocupació i l'atur i els grans fluxos de l'ocupació, així com les polítiques d'ocupació, les relacions laborals, la negociació col·lectiva i la salut laboral.

El tercer i últim bloc és el relatiu als Nivells i Condicions de Vida, i desenvolupa l'anàlisi de les matèries relacionades amb la qualitat de vida, com són l'estructura demogràfica, l'habitatge, l'educació, la sanitat, el medi ambient, el consum, la protecció social, la violència de gènere i la societat digital.

L'elaboració anual de la Memòria està entre les funcions rellevants de la institució, que encomana la Llei 1/2014, de 28 de febrer, de la Generalitat, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. De la mateixa manera, d'acord amb l'article 4.6 de la citada llei, la memòria socioeconòmica ha sigut elevada al President de la Generalitat i presentada en l'acte d'ahir a la Presidenta de Les Corts.