Hui, en el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, UGT-PV reafirma el seu compromís amb la defensa i promoció de la salut integral de totes les dones. Este dia recorda la necessitat urgent d'abordar les desigualtats de gènere que afecten la salut i el benestar de les dones a tot el món.

La salut de les dones no sols abasta el benestar físic, sinó també el mental, sexual, emocional i social. UGT-PV reivindica la urgent necessitat que les dones tinguen accés a serveis de salut de qualitat, sense discriminació ni barreres. Encara existixen significatives desigualtats en l'accés a la salut que s'han d'erradicar. 

El sindicat també denuncia, que històricament, la investigació mèdica ha prioritzat el cos masculí, deixant en segon pla les necessitats i particularitats de la salut femenina. Esta bretxa en el coneixement científic contribuïx a tractaments i diagnòstics menys efectius per a les dones.

Es per això, que UGT PV reivindica: 
- Condicions laborals dignes i segures per a les dones.
- Polítiques de prevenció i atenció sanitària específiques per a les necessitats de les dones en tot el seu cicle vital.
- Sensibilització i educació sobre la importància de la salut integral de les dones.
- Reivindicar el dret a la salut (sexual, mental, reproductiva i integral) com un dret humà de les dones al qual han d'accedir sense restriccions o exclusions de cap mena, i a través de tot el seu cicle de vida.

Este 28 de maig, unim les nostres veus per a exigir igualtat en l'accés a la salut i per a promoure un entorn en el qual totes les dones puguen viure una vida plena i saludable.