Per cada euro que guanya un home a Espanya, una dona ingressa 91,1 cèntims

A la Unió Europea, les dones cobren, de mitjana, en salari/hora un 12,7% menys que els homes. Això equival a un mes i mig de salari a l'any (uns 46 dies de salari). De manera que, per cada euro que guanya un home a la UE, una dona ingressa 87 cèntims. A Espanya la situació millora respecte a Europa: per cada euro que guanya un home, una dona ingressa 91,1 cèntims.

Per este motiu, enguany la Comissió Europea va celebrar el Dia de la Igualtat Salarial el 15 de novembre com un dia simbòlic per a conscienciar sobre el fet que les treballadores a Europa “treballen gratis” des d'eixa data fins a final d'any.

Espanya se suma una vegada més a esta iniciativa en relació a la bretxa salarial que suporten les dones assalariades espanyoles. En el nostre cas, celebrem este dia el 29 de novembre perquè, de mitjana, les dones espanyoles cobren un 8,9% menys que els homes en salari/hora, cosa que significa que, les dones treballen gratis 32,48 dies a l'any.

UGT subratlla que el nostre país se situa en seté lloc a l'Europa dels 27 amb les bretxes salarials més baixes a causa de les desenvolupades en els últims anys en matèria d'igualtat retributiva entre dones i homes.

El sindicat recorda que mesures com les successives pujades del Salari Mínim Interprofessional, que afecten especialment les dones, o l'obligatorietat dels Plans d'Igualtat i els registres salarials desagregats per sexe, destinats a detectar discriminacions també han suposat una retallada de la bretxa salarial.

Directiva Europea d'igualtat retributiva

En el context europeu, el gran avanç ha sigut l'aprovació de la Directiva (UE) 2023 / 970 del Parlament Europeu i del Consell de 10 de maig de 2023 per la qual es reforça l'aplicació del principi d'igualtat de retribució entre homes i dones per un mateix treball o un treball d'igual valor a través de mesures de transparència retributiva i de mecanismes per al seu compliment.

UGT confia que esta directiva siga traslladada a la normativa espanyola abans del de maig de 2026 ja que augmenta les obligacions per a les empreses europees en matèria d'igualtat salarial entre dones i homes per treballs d'igual valor.