Plans d'Igualtat: “És necessari que s'agilitze la seua tramitació i la unificació de criteris d'inscripció per a facilitar l'accessibilitat”

Violència Masclista: UGT sol·licita la convocatòria urgent del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista davant el repunt d'assassinats

La secretària de Formació, Ocupació i Igualtat de gènere d'UGT-PV, Pilar Mora, i la secretària de Dona UGT Serveis Públics PV, Anabel Civera han mantingut una reunió de treball amb la vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, la secretària autonòmica d'Igualtat i Diversitat, Asunción Quinzá; el comissionat per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona, Felipe del Bany, i la directora general d'Igualtat i de l'Institut de les Dones, Davinia Bono.

Durant la reunió, s'han abordat, entre altres temes, la necessitat de reforçar el diàleg social i tractar de manera transversal qüestions relacionades amb els plans d'igualtat, la conciliació i corresponsabilitat, i l'eliminació de la bretxa de gènere, l'assetjament sexual i la violència de gènere.

Sobre els plans d'igualtat, UGT PV ha sol·licitat que s'agilitze la tramitació i registre d'aquests, així com una unificació de criteris per a la seua inscripció que facilite l'accessibilitat a totes les empreses i entitats.

Un altre dels temes que s'ha analitzat ha sigut la col·laboració amb UGT per a posar en marxa mesures de conciliació i corresponsabilitat i treballar sobre la bretxa salarial i la feminització de la pobresa. El sindicat ha traslladat que aquestes qüestions han de ser abordades des del diàleg social, de manera transversal i amb totes les àrees del Govern autonòmic implicades, com poden ser la d'educació, ocupació, etc.

Respecte a la violència de gènere, i davant el repunt d'assassinats masclistes que han tingut lloc aquestes últimes setmanes a la Comunitat Valenciana, Mora ha demanat que es convoque de manera urgent el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista. “Les institucions i entitats que formem part del pacte hem de donar una resposta unida i contundent a les violències que patim les dones des de tots els seus vessants.Hem de recordar que els assassinats masclistes són l'última expressió de la violència masclista”, ha assenyalat la representant sindical.