UGT convoca a la Festa pel Xúquer a Sueca, el dissabte 17 de maig

El passat 26 de març el Consell Nacional de l'Aigua va aprovar, amb el mateix text que va eixir el dia 14 de març del Consell d'Aigua de la Demarcació, el nou Pla de Conca del Xúquer que perjudica notablement al Xúquer, l'Albufera i la Ribera. Si aquest Pla ja era insostenible en la seua redacció inicial, que va eixir a exposició pública el passat 7 d'agost, en la seua última fase va empitjorar de manera notable fruit de negociacions opaques, realitzades d'esquena a la societat i a molts dels sectors implicats.
Els deficients cabals ambientals per al Xúquer i l'Albufera, la consolidació i ampliació de la sobreexplotació del Xúquer a la Manxa Oriental, l'inacceptable i discriminatori tractament donat als abastiments de la Ribera o la cada vegada més evident intenció de realitzar un nou transvasament, han configurat un escenari nefast que agreuja la situació de les nostres masses d'aigua i que posaran en perills els diversos usos a la Ribera, principalment els usos agraris i d'abastiment.
 


Però si greu és el Pla aprovat no menys greu és el protocol firmat entre el Ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Miguel Arias Cañete, i el Vicepresident del Consell de la Generalitat Valenciana, José Císcar Bolufer.

 
El protocol firmat, vol vendre el Xúquer al lobby de l'aigua d'Alacant, obrint de bat a bat un nou transvasament des de Cortes de Pallàs o des d'Antella. En aquest protocol es diu que l'actual conducció de la Marquesa -al final del riu, únic punt acceptat per al transvasament per la conca cedent- és provisional i no es satisfactòria pel que obrin un període de revisió de 6 mesos per contemplar noves infraestructures, fent referència implícita a un nou transvasament des de Cortes de Pallàs, des d'Antella o des d'Alarcon, a més de contemplar possibles indemnitzacions a drets concessionals de tercers, pel que ja no seria un transvasament de sobrants.
 
 
 
Davant aquests fets la Mesa pel Xúquer, composada per organitzacions ecologistes, sindicals, agràries, comunitats de regants, ajuntaments i organitzacions socials, va acordar denunciar aquest pla a Europa i mobilitzar-se per manifestar la seua protesta i indignació, així com per revertir els acords que tant perjudiquen al Xúquer, l'Albufera i la Ribera.
 
Información básica Servicio de hogar familiar 2015