L’alcaldesa, es la dona de l’alcalde? Pepe Esteve

Pareix evident, però la primera regla que et diuen és que per a millorar has de ser conscient dels errors que comets. Per a avançar en la societat, per a millorar, hem de ser conscients de les desigualtats socials, econòmiques i de gènere i mostrar-les. Mostrar és fer articles en premsa, informes... però sobre tot mostrar és nomenar. És a dir usar les paraules per a definir la societat que tenim i la que volem tindre.

Vos conte dades:

1. VISIBILITAT
Només el 4% dels carrers de València tenen nom de dona. I d’este 4 per cent, la meitat són noms de santes i mare de déus, l’altra meitat es repartix entre reines, artistes i algunes poques intel•lectuals com Concepción Arenal, Concha Espina o María de Molina.
I la tendència continua, l’Ajuntament de València, el 27 de febrer, ha aprovat noms de carrers per al barri de la Punta: 4 dones i 9 homes.

2. EDUCACIÓ
* En les proves d’accés a la universitat, les dones són majoria i trauen més bones notes: 55,7% front al 44,3%.
* El 54,1% dels estudiants universitaris són dones.
* El rendiment de les dones en títols de grau i màster supera en deu punts percentuals als dels homes: el 71,4% front al 61,8%.
* El 61,1% de les tesis doctorals són de dones de menys de 34 anys.
Però
*Les dones nomes representen el 16,8% del total de catedràtics d’universitat.

3. TREBALL I CONCILIACIÓ
 Les dones cobren de salari mitjà anual 19.502 euros front als 25.001 euros dels homes.
* El 15,2% de les dones té uns ingressos menors o iguals al salari mínim interprofessional, que és de 641,2 euros al mes. En homes només és el 5,6 %.
* El 97,3% de les persones que treballen a temps parcial per que es fan càrrec dels fills menors són dones.
* Les dones dediquen de mitjana diària 4 horas i 29 minuts a la casa i la família i els homes 2 hores i 32 minuts.
* Una pensionista percep al mes una mitjana de 597,21 euros, mentre que la pensió mitjana d’un home és de 971,92.

4. LLOCS DE RESPONSABILITAT
* Dels 13 ministres del Govern, 4 són dones.
* Dels 19 presidents, només 4 no són homes.
* Els presidents del Congrés i del Senat són homes.
* Dels 350 diputats de la Congrés, 131 són dones, el 37,4%.
*A Senat, de 265 senadors, 91 són dones, és a dir, el 34,3%.
* Només el 11,5% dels consellers en les empreses que cotitzen en l’Ibex-35 són dones.
* En el Consell General del Poder Judicial les dones representen el 35% i en el Tribunal de Comptes només un 7,1%.
* En les Reials Acadèmias el percentatge de dones és del 9,6%.

Però diumenge la RAE, que té 5 acadèmiques i 37 acadèmics, deia que la llengua no era sexista i que mostrar la presència de la dona era una pràctica innecessaria i aberrant.

En frases com «Hem de lluitar pels drets dels homes» no hi ha sexisme, tots hem d'entendre que darrere dels homes estan les dones. Optar per una solució més neutra com ara dir «Hem de lluitar pels drets humans o pels drets de tota la societat» diuen que farà la comunicació impossible.

Quan reclamem que hi haja més dones de govern, vostés i jo pensem que demanem més dones en el Govern i ens equivoquem; perquè la RAE diu que una dona de govern és una criada.

Però és que per a la RAE, ‘mujer’ equival a 'prostituta'. En la definició apareix quatre vegades.

És evident que per a la RAE el pare és molt més important que la mare perquè diu de ‘huérfano’: Dicho de una persona de menor edad:A quien se le han muerto el padre y la madre o uno de los dos, especialmente el padre.

I perquè insistisc en este desafortunat informe de la RAE, perquè mentre li molesta que puguem dir «companyes i companys», manté que una alcaldessa és una dona que ocupa un càrrec d'un home i això, companyes i companys no és un tema de génere. Això és sexisme.

Si és sexista la RAE només els demane que busquen la definició de ‘jueza’ Mujer que desempeña el cargo de juez o ‘alcaldesa’ i jutgen vostés. Per a ‘juez’ usa 28 línies i per a 'alcalde’ 87 línies.

És sexista la societat? Evidentment, ja hem vist les xifres d'abans.

És sexista el llenguatge? La llengua és la forma com una societat descriu el seu món. Podem fer un ús sexista o podem fer visible el 51% de la societat que, en la majoria de les frases apareix per suposada.

Avançar en la igualtat social és avançar cap a una societat on tots, homes i dones, ens sentim representats, nomenats i membres de primera categoria. No és una lluita de sexes, però si ningú saps que fas, si no queda constància del teu pas és com si no hagueres existit.

Signat: Pepe Esteve, secretari general de la UC La Costera- Ribera Alta-Canal de Navarrés.

Información básica Servicio de hogar familiar 2015