Dia Internacional dels Serveis Públics

 Elia Bodí. Secretaria General Servicios Públicos UGT-PV Comarques de Castelló

Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional dels Serveis Públics, el passat 23 de juny, des d’UGT Serveis Públics Comarques de Castelló considerem oportú recordar al govern valencià la rellevància de continuar invertint en uns serveis públics per a fer front a les necessitats socials i garantir la igualtat d’oportunitats de la ciutadania. Amb tot això, continuarem lluitant per l’enfortiment d’uns serveis públics de qualitat i per unes condicions de treball dignes per a totes les empleades i els empleats. Així doncs, instem al govern a promoure polítiques públiques saludables que repercuteixen en el benestar de totes les persones.

Cal recordar que en uns moments adversos com van ser el temps de pandèmia, els serveis públics van ser determinants. Per aquest motiu, des d’UGT seguirem lluitant per a garantir uns serveis públics òptims per a tota la ciutadania com va estar Correus. Des d’UGT continuem defensant que aquesta institució tricentenària continue sent un servei públic de qualitat, on hem aconseguit per a les pròximes eleccions generals, que es passe dels 5.000 contractes de reforç fins als més de 12.000. Pel que fa a l’administració local, des d’UGT hem aconseguit la carrera professional per a totes les empleades i els empleats dels Ajuntaments de Castelló i Borriana. Un dret reconegut per llei que representa un pas important per a mantindre la lluita i garantir aquest dret, al personal de l’administració local de tota la província.

En l'àmbit sanitari, hem aconseguit l’equiparació salarial de les persones treballadores de les residències de gestió integral respecte a les residències públiques. Continuem treballant en la revisió dels graus de dispersió geogràfica, millorar les condicions laborals dels residents i finalitzar amb l'excés d’hores. Referent a Salut Pública, UGT hem aconseguit mantindre obert el laboratori i la inclusió d’aquest personal funcionari en el cobrament de la carrera professional i productivitat. Pel que fa a les treballadores i els treballadors del sector autonòmic, continuem lluitant fins aconseguir la jornada de 35 hores i el Grau V de Carrera. En l’àmbit educatiu, celebrem l’acord d’orientació, l’acord del permís de paternitat i lactància i prosseguirem en la lluita fins aconseguir l’efectivitat i l’aplicació del Conveni Col·lectiu per al personal laboral a les universitats públiques valencianes. Així com també, vetllarem perquè l’acord de plantilles docents es face efectiva en iniciar el proper curs escolar, un increment de professorat als centres educatius necessari, per a garantir una educació inclusiva i de qualitat.
Des d’UGT Serveis Públics Comarques de Castelló volem agrair el recolzament rebut als diferents processos electorals, que ens permet continuar liderant la presidència de la Junta de Personal en Serveis Territorials de la Generalitat Valenciana i del comitè d'empresa. Així com també, continuar sent el sindicat majoritari a l’Ajuntament de Castelló. Aquest recolzament ens legitima i impulsa a continuar lluitant per defensar els drets i la millora de les condicions laboral de les empleades i els empleats públics i garantir uns serveis públics de qualitat per a tota la ciutadania.

Información básica Servicio de hogar familiar 2015