El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana publica su MEMORIA SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 2021.