Carmen Agulló Díaz Carmen Agulló Díaz es llicenciada en Psicologia i llicenciada i doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de València. Autora entre altres publicacions de "Maestros valencianos bajo el franquismo", "La depuración del magisterio valenciano" i " Una escuela rural republicana", "La renovació pedagògica al País Valencià", "La educación de las mujeres durante el franquismo y su evolución en Valencia. 1951-1970."

El desig de modernitzar Espanya mitjançant l’educació, que els polítics de la IIª República havien expressat, va tenir un especial ressò entre el col·lectiu de mestres republicanes, les quals intentaren simultanejar la renovació pedagògica i la social. A través de les trajectòries pedagògiques i vitals de Carmen García de Castro, professora de l’Escola Normal de València i de les mestres Francisca Sanchis, Amparo Navarro, Guillermina Medrano i Enriqueta Agut, ens acostarem, per una banda, a la realitat educativa de les escoles valencianes, i, per altra, a la seua irrupció en l’àmbit públic al assumir un triple compromís polític, sindical i social.

La introducció del laïcisme, de pràctiques naturistes i higienistes, de metodologies actives i del valencià a l’escola, la preocupació per l’extensió de l’educació a les dones amb la millora de la seua qualitat, la participació en Misiones Pedagógicas i colònies escolars, seran algunes de les experiències en les quals ens detindrem. Al mateix temps, coneixerem la seua implicació activa en la construcció d’una societat democràtica, el que les convertiria, per a les seues alumnes, i en bona mida, per al conjunt de la societat, en nous models de dones: les ciutadanes republicanes.

El triomf del franquisme significarà el final del somni. Depurades i sancionades totes elles amb la prohibició d’exercir l’ensenyament en l’escola pública, algunes foren empresonades i patiren l’exili interior, mentre les altres estigueren condemnades a llargs anys d’exili en terres llunyanes.

Tot plegat, es tracta de rescatar de l’oblit i fer visibles unes pràctiques educatives i, en especial, unes dones, les mestres valencianes republicanes que foren, veritablement “las luces de la república”.

Llibres

  • Mestres valencianes republicanes: las luces de la República. Carmen Agulló Díaz
  • Una escuela rural republicana Juan Manuel Fernández Soria, Carmen Agulló Díaz, Vicente Calpe Clemente
  • Los temas educativos en las Memorias del Magisterio Valenciano (1908-1909) Juan Manuel Fernández Soria, Carmen Agulló Díaz
  • Maestros valencianos bajo el franquismo: la depuración del magisterio, 1939-1944 Juan Manuel Fernández Soria, Carmen Agulló Díaz
  • La educación de la mujer durante el franquismo y su evolución en Valencia (1951-1970) Carmen Agulló Díaz
  • Escola i República: la Vall d'Albaida, 1931-1939 Carmen Agulló Díaz
  • Escola i República: Montaverner (1931-1939) Carmen Agulló Díaz