Unión General de Trabajadores del País Valenciano

La plataforma Per un Bon Finançament de les Illes Balears i la comissió per un Finançament Just anuncien nous actes descentralitzats d’impuls i extensió de la demanda, i la reclamació de l’assumpció estatal dels deutes públics de les autonomies provocats per l’infrafinançament.

El passat divendres 19 d'octubre es va produir a València la reunió d’una delegació de la Plataforma per un Bon Finançament dels Illes Balears [composta per UGT i CCOO Illes Balears, Fundació Gabriel Alomar, Fundació Darder Mascaró, PIME-Mallorca i la Federació de Veïns de Palma] i de la delegació de la comissió per un Finançament Just [amb representants de Podem, PSPV, Compromís, la UGT-PV i CCOO PV].

Els representants de les entitats que conformen ambdues plataformes van intercanviar el treball desenvolupat i van pactar una declaració conjunta amb les demandes fonamentals compartides. Les accions immediates acordades inclouen actes descentralitzats davant les delegacions i subdelegacions del Govern a final de novembre per reclamar el canvi de sistema de finançament. Finalment, també es van comprometre a continuar ampliant el front comú amb altres comunitats autònomes.

Després de la reunió es va produir una recepció en Les Corts encapçalada pel seu president, el conseller i la secretària autonòmica d’Hisenda i l’Alt Comissionat pel Finançament de la Comunitat Valenciana i representants dels grups polítics.

Ambdues plataformes van reiterar la necessitat de donar resposta a la demanda majoritària de la societat valenciana i balear d’una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, que garantisca la suficiència de recursos i una equitativa distribució, tant entre administracions públiques com entre les comunitats autònomes.

També van lamentar que des de l'any 2014 s'hauria d'haver revisat el sistema de finançament autonòmic, i amb la demora s’ha provocat un cost econòmic important per a les finances de les comunitats autònomes que ha redundat en una menor implantació dels serveis bàsics per a la ciutadania d'aquests territoris.

A més a més, segons han evidenciat els informes emesos per tots els organismes estatals i autonòmics, i malgrat predisposició favorable i disposició al diàleg observada amb el canvi de Govern estatal, cada dia que passa la insuficiència financera va fent mossa en els serveis bàsics, i s’amplien les diferències entre unes comunitats i altres.

Per tot això, ambdues plataformes van acordar accions descentralitzades i un manifest conjunt on qui signen declaren que:

1. Reclamem de manera urgent una reforma del sistema de finançament al llarg de 2019.

2. El nou model de finançament, ha d'establir un sistema en el qual no es discrimine la ciutadania segons el seu lloc de residència.

3. El nou model de finançament, ha d’establir un sistema en el qual es tinga en compte el pes poblacional, permanent i temporal, de cada territori.

4. Mentre es finalitzen els treballs que desemboquen en un nou model de finançament autonòmic, s'establisquen, de manera urgent, mecanismes compensatoris que representen ingressos per a les comunitats autònomes per l'actual situació tan deficitària per als nostres territoris. I en cas concret de les Illes Balears cal reclamar el règim especial que hi ha en l’Estatut d’autonomia que reconeix el fet insular.

5. Juntament amb la reforma del sistema de finançament, reclamem de manera urgent l’assumpció per part de l’Estat dels deutes públics de les autonomies provocats per l’infrafinançament.

6. Que el Projecte de llei de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2019 arreplegue un repartiment de les inversions i una execució que atenga una programació racional que acabe amb el dèficit inversor de les comunitats autònomes signants d'aquest manifest i s'ajuste al pes poblacional i econòmic de cadascuna d'aquestes.

7. Que es reconega el dèficit inversor dels últims anys per part del Govern d'Espanya i s'elabore una agenda real d'actuacions urgents en aquests territoris.

8. Que es produïsca, per part del Govern d'Espanya, el reconeixement dels dèficits de finançament acumulats pel mal funcionament dels diferents sistemes de finançament, així com l'establiment de mecanismes de compensació perquè el nou model no nasca llastrat.

9. Així mateix, sol·licitem la convocatòria immediata de la Conferència de Presidents, òrgan de màxim nivell polític de cooperació entre l'Estat i les comunitats autònomes, per tal de tractar de manera urgent la reforma del sistema de finançament de les comunitats autònomes.

10. I finalment, necessitem recursos de manera immediata metre no es realitze un reforma total i profunda del sistema del finançament autonòmic.

0
0
0
s2smodern
2019
Tipo de cotización y prestaciones de la Seguridad Social